- ru -
Click Here to Make My Web Page Your HomepageAdd To FavoritesTell A FriendTell A Friend
| Best Paintings | New Additions| About Sorin | Demo | Guestbook | Search | FAQ |
 • ART NEWS:

 • News Front Page
 • Archives
 • Search

 • >

 • BIOGRAFIE

  A cunoaşte creaţia frapantă lui Sorin Sorin, unul din cei mai proeminenţi pictori-realişti din Republica Moldova, nu e doar o satisfacţie estetică minunată, ci este şi o descoperire a unui spirit deosebit, liber debarasat de pretenţiile false ale unor tineri-ideologi, purtînd pecetea simplitaţii profunde precum e insăşi creatia Ziditorului ceresc. Interesul pentru peisajele lui creste mereu. Naturaliteţia şi simplitatea intr-o armonie perfectă dezvăluie o iscusintă ce rămîne o taina şi pentru cei ce se cred cunăscători. Maestria sa deosebită nu-i permite să se repete prin nimic, căci fiece mişcare a mînii e ca o naştere a unei creaturi vii. Tablourile sale se află în colecţii publice şi particulare din următoarele ţari: Germania, SUA, Austria, Franţa, Anglia, Italia, România, Olanda, Suedia, Elveţia, China, Arabia Saudita, Turcia, Japonia si a. Sorin sa născut la 29 noiembrie 1966 în oraşul Chişinău. Din clasa a cincea frecventează şcoala de pictură Sciusev (prof. Lidia Berov), apoi urmează studiile în colegiul I. E. Repin din or. Chişinău. După absolvire lucrează în calitate de pictor la cinematograful Biruinţa, apoi la agenţia de reclamă comercială din Chişinău. Din 1989 este angajat la Compania Teleradio-Moldova în calitate de pictor-scenograf.

  Deseori se află în călatorie, căutînd ceva deosebit pentru a picta. Pictează în ulei vederi rurale sau urbane în nuanţe naturale, deseori exprimînd situaţii dramatice ale degradării acestei lumi. Uneori alege case vechi pe cale de dispariţie unde respiră o uşoară nostalgie în nuanţele intrigante ale umbrelor. În mai 1999 în Chişinău avu loc prima expoziţie personală sub genericul Straja Luminii în care se reflectă oglinda apelor, zarea dimineţii sau pălălaia apusului, drumurile şi cîmpiile Moldovei - în toate e o revărsare vie a nuanţelor sub lumina neostilă a cerului.

 • Teodora Bragă Andrei


 •           stats